Với mục tiêu cung cấp quý khách hàng dịch vụ tốt hơn, từ 12/04/2022, Quý Khách hàng sẽ có thể mua và bán PerfectMoney, Bitcoin, Ethereum và nhiều loại altcoin khác tại Remitano. Vui lòng thực hiện việc mua bán tại đây.