Hiện tại sàn đang nâng cấp hệ thống, các giao dịch mua sẽ bị gián đoạn, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi giao dịch. Mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này