Hệ thống thanh toán Vietcombank lỗi api, bộ phạn kĩ thuật đang cố gắng xử lý, các đơn hàng bán sẽ được kiểm tra và xử lý ngay khi có thể. Mong bạn thông cảm.